Blog Theme by PHP Website

Хроника витовничког гробља

 

Имена сахрањених на гробљу Попис је урађен лично пописом на гробљу,
у новембру месецу 2007. год.
   


1. Филиповић Владимир 1902.г.
2. Филиповић Драгиња 1900.г. сп. под. Милан и Јован
3. Грујић Видосава 1919 – 1997.г. и син Александар 1939 – 1996.г.
4. Радуловић Перса 1916 – 1986.г. Нуцуљевић Мисирка 1932.г.
5. Перса Ј. Радуловић 1982.г.
6. Живота Грујић 1934.г.
7. Нуцуљевић Милован рођ. 1913.г., Марица пож 61.г. Петрија рођ 1918.г. спом. подиже за живота Милован и Петрија.
8. Марица Лазаревић умрла 25. XI 1971.г у 86.г. сп.пд. Милован Радојковић
9. Марица Нуцуљевић умрла у 61.год. сп.под. муж Милован и Тика
10. Савка М. Илић умрла 1973.г. у 78.г. сп. под. Милован и Тика
11. Штрбуловић Ђорђе
12. Штрбуловић Иконија
13. Штрбуловић Станија
14. Милева Р. Илић 1882 – 1964.г.
15. Рајко П. Илић 1879 – 1932.г.
16. Јовановић Катица 1942.г.
17. Јовановић Мирослав 1933.г. – 1987.г.
18. Јенић Тихомир пож 70.г. умро 1987.г., супруга Љубица 1916 –
19. Јенић Труја 1955.г. умрла
20. Јенић Драгица 1945.г. умрла
21. Нуцуљевић Љубинка 1935 – 1977.г.
22. Јенић Романица 1889 – 1939.г.
23. Јеремић Јован пож. 95.г. и Ђурђија пож. 60.г.
24. Цвета Нуцуљевић, умрла 9.5.1930.г. у
30. год. и муж Михајло погинуо у рату 1913.г. у 22. години живота.
25. Нуцуљевић Петар, Иконија и Савка.
26. Нуцуљевић Милош
27. Нуцуљевић Добросав 1900 – 1976.г. и Љубица 1900 – 1984.г.
28. Стефановић Даница 1908 – 1983 г. и Стефановић Милосав 1902 – 1983.г.
29. Рајковић Вукица 1935 – 1996.г. и Павле 1935.г.
30. Драгољуб Рајковић пож. 12. г. и Милован пож 7.г.
31. Страиновић Јелисавета 1934 - и Страиновић Витомир 1930 –
32. Марјановић Труја 1903 – 1983.г., Марјановић Јерина 1908 – 1944.г.
33. Драгутин И. Стевановић пож 34.г. умро 1937.г. и супруга Јеленка пож. 50.г. умрла 1950.г.
34. Радивојевић Вукица 1904 – 1974.г. и Радивојевић Сава 1905 –
35. Радивојевић Војислав 1929 – 1978.г. и супруга Душанка 1939 –
36. Викторија С. Радивојевић 1926 – 1941.
37. Босијоовић Милија 1896 – 1979.г. и жена Цвета 1896 – 1979.г.
38. Стевановић Јоксим
39. Стевановић Милосав
40. Ђорђевић Јован, Вукица и Босиљка...
41. Даринка П. Јовановић пож 18.г. умрла 21.2.1946.г. и син Драгослав 10. мес.
42. Јана Голубовић 1914 – 1925.г.
43. Пауновић Панта 1900 – 1973.г. и Пауновић Вера 1902 – 1918.г.
44. Драгић Јеремија 1891 – 1969.г. и Драгић Северинка 1891 – 1980.г.
45. Петар Петровић 1922 – 1992.г. и Петровић Миланија 1922 –
46. Душан Јовановић пож 5. година умро 27.2.1917.г. Гвозда Јовановић пож. 30.г. умрла 1958.г.
48. Милицановић Драгица 1929 – 1997.г. и Бранислав 1940 –
49. Душан Тодоровић 1907 – 1980.г.
50. Тодоровић Добросав 1905 – 1969.г. и Тодоровић Јована 1906 – 1969.г.
51. Паун Дамијановић 1901 – 1972.г.
52. Ноцаковић Пајић – Цвета 1895 – 1960.
53. Пауновић Наталија 1922 – 1999.г.
54. Грујић Јанко 1880 – 1961.г. и Грујић Ружа 1881 – 1961.г.
55. Петровић Милунка 1890 – 1974.г. и Петровић Драгољуб 1892 – 1979.г.
56. Јован Васиљевић и његова жена Миља која је умрла 1916.г. и његови синови: Петар Васиљевић у рату 1916 г. у Београду, Богосав Васиљевић заробљен у логор Богдогасан умро 1916.г., Димитрије Васиљевић пог. На Бубњу 1915.г., Никодије Васиљевић пог. На Такову 1914.г. спомен подиже њихов син и брат Павле Васиљевић.


57. Солдатовић Василије 1890 – 1971.г., Јеленка умрла 1975.г. и Даринка Солдатовић пож. 82 године.
58. Јован Новаковић пож. 94.г. умро 1957. г. и жена Ана пож 82.г.
59. Павловић Љубица 1922 - и Павловић Ђура 1914 –
60. Белорепић Добрија пож 78.г. и кћер Руменија пож 76.г. и унука Вукица поживела 9 година.
61. Илић Тихомир 1900 – 1932.г.
62. Адамовић Светозар 1902 – 1968.г. и Адамовић Љубица 1905 –
63. Карабашан Јован и Петар остао на бојном пољу 1915. године.
64. Овде почива моја мила жена Северинка Ј. Павловић умрла 1915.
65. Димитријевић Драгица 1937.г. и Димитријевић Веселин 1930.г.
66. Драгомировић Емилија умрла 1956.г.
67. Драгомировић Тоза 1889 – 1938.г. и Боса 1865 – 1919.г.
68. Драгомировић Марица 1892 – 1925.г.
69. Пауновић Драгослав 1922 – 2006 + г. и Пауновић Љубица 1924 – 1998+г.
70. Јовановић Марија 1900 – и Јовановић Петар 1903 – 1971.г.
71. Јовановић Добривоје 1928 – и Јовановић Селинка 1924 –
72. Станица Степановић пож 35.г. и ћерка Ана пож 18.г. умрла 1917.г.
73. Милија Марковић пож 24.г. погинуо 1944.г.
74. Страиновић Драгољуб 1926 – 2002.г. и Страиновић Веселинка 1924 –
75. Драгутин Тодоровић пож 22. године.
76. Цветко Д. Тодоровић 1962. године умро у 74. години живота.
77. Тодоровић Петрија 1910.г. –
78. Нуцуљевић Сава 1930 – 1970.г.
79. Нуцуљевић Христина 1921 – 1988.г.
80. Рајковић Тихомир 1913 – 1985.г. и Рајковић Цвета 1910.г.
81. Рајковић Душан 1932 – 1998.г. и Рајковић Љубинка 1943 –
82. Новаковић Јанко умро 1948.године и Новаковић Иконија умрла 1936.г.
83. Рајковић Димитрије 1898.г. стрељан на Бањици 1942.г и Рајковић Јерина 1901 – 1989.г.
84. Рајковић Панта умро 1940. године.
85. Мијајло Рајковић нестао за време европског рата 1915.г. спом. под. зет Сида Рајковић пож 45.год. умрла 1917.
86. Даница Рајковић поживела 50. година.
87. Ђорђевић П. Драгољуб пож 36.г. умро 1937.г. и Ђорђевић Богдана пож. 67.г. умрла 1964.г
88. Нуцуљевић Борислав 1925.г - и Нуцуљевић Јелена 1929 – 1985.г.
89. Јован М. Рајковић, Добросав М. Рајковић, Милојка М. Рајковић, Милан Рајковић, Миленка М. Рајковић, спом. подиже мужу и синовима Марица 1929. године.
90. Нуцуљевић Боривоје 1935 – 1989.г. и Нуцуљевић Наталија 1934.г. –
91. Стефановић Тодор пож 68.год. умро 1971.г. и жена Милена пож 75.г. умрла 1975. године.
92. Стефановић Даница 1908 – 1983.г. и Стефановић Милосав 1902 – 1983.г.
93. Нуцуљевић Добросав 1900 – 1976.г. и Нуцуљевић Љубица 1900 – 1984.г.
94. Стеван Трифуновић умро 1976. год.
95. Ђорђевић Михајло и Миленковић Стана.
96. Пауновић Јоксим 1873 – 1943.г. и Пауновић Иконија 1876 – 1939.г.
97. Пауновић Цвета 1900 – 1973.г.
98. Своме милом никад непрежаљеном јединцу Добросав син Стевана и Ленке Д. Јанковић рођ 1907.г. умро 1923.г. спом. подижу уцвељени родитељи 1925.
99. Стеван Јанковић пож 74.г. умро 1963.г. и жена Јелена пож 60.г. умрла 1950.г.
100. Димитријевић Наталија 1921 – 2000.г. и Димитријевић Миладин 1913 – 2003.
101. Павловић Милунка 1909 – 1989.г. и Павловић Максим 1888 – 1954.г.
102. Дамјановић Велисав 1927 – 2001.г. и Дамјановић Загорка 1926 –
103. Грујић Светозар 1943 – 2007.г.
104. Лазаревић Вукашин 1902 – 1976.г. и Лазаревић Марица 1900 – 1975.г.
105. Живота Грујић 1934-
106. Јовановић Миодраг 1951 – 1998.г. сп. под. син Саша, мајка Дафина, брат Станимир.
107. Јовановић Зора 1932 – Петар 1932 – спом. подижу сами себи за живота.
108. Димитријевић Стојадин 1923 – 1989.г. и Митана 1919 – 2006.г.
109. Арсенијевић Јеремија 1961 г. умро пож 63.год. и жена Анка пож 68.г. спм. под. ћерка Митана, зет Стојадин, унук Воја, унука Јованка.
110. Јовановић Војислав 1905 – 1973.г. и Селинка 1902 – 1936.г. спо. под син Видоје, снаја Љубинка, унука Волица, праунук Бојан.
111. Вујца Јовановић 1878 – 1932.г. и жена Катарина 1885 – 1963.г.
112. Милева Јовановић 1968.г. умрла пож 52. године спо. под. ћерка Љубинка, зет Видоје, унука Волица.
113. Стевановић Димитрије 1912 – 1962.г и Коса 1905 – 1978.г.
114. Јовановић Љубинка 1936 – 2004 г. Видоје 1929 – 1995.г. спом. под ћерка Волица и унук Бојан.
115. Јовановић Драгиша 1938 – 2005.г. и Љ–Ј
 

 

116. Милојевић Катица 1922 – 2006.г. спомпод. син Ненад.
117. Јовановић Дивна 1935 – 2001.г. и Владимир 1931 –
118. Адамовић Зинка 1924 – 1999.г. и Војислав 1924. пог. 1945.г. и кћи Војинка 1943 – 1981.г.
119. Јенић Војинка 1943 – 1981.г. спом. под. супруг Љубомир.
120. Јенић Љубица 1924 - , Владимир 1923 – 1988.г., с. под. син Љубомир и Гордана.
121. Буцуљевић Војислав 1913 – 1998.г.
122. Милојка М. Николић пож 75.г. умрла 1968.г.с. под син Драгослав и кћер Радмила.
123. Николић Драгољуб пож. 44.г. умро 1953.г. сп. под. синови Митан и Воја Ђорђевић и жена Радојка.
124. Војислав Јовановић пож 56.г. умро 1975.г. сп. под. жена Радмила Николић
125. Јовановић Неша пож 23.г. умро 1976.г. на копу Ћириковац погинуо.
126. Јовановић Зорка 1929 – 2005.г. и Јордан 1929.г.
127. Јанковић Драгољуб пож 63.г. умро 1980.г. и Љубица 1919.г. умрла.
128. Милан Ђ. Николић пож 65.г. умро 1953.г. сп. под. син Драгослав и кћер Радмила.
129. Новаковић Бранислав пож 63.г. умро 1979.г. и Милева пож 58.г. умрла 1975. спом. под. ћерка Катица, син Миодраг и зет Мирослав.
130. Јовановић Александар – Раша 1913 – 2005.г. и Станка 1912 –
131. Петровић Славољуб 1933 – 2005.г. Викторија 1936 умрла сп. под. син Владимир, снаја Верица, унук Лале и унука Данијела.
132. Карабашан Милош 1892 – 1976.г. и Ружа 1895 – 1976.г. спом. под. потомци Рада, Душан, Весна.
133. Николић Љубисав 1927 – 1949.г. спом. под. брат Вукомир, Круна Николић 1901 – 1968.г. спом. под. син Вукомир, снаја Вујанка, унук Зоран и унука Славица.
134. Николић Вукомир 1938 – 2003.г. и Вујанка 1941 - ...
135. Новаковић Љубисав 1892 – 1934.г. спом. пд. Ћерка Наталија, унук Милош
136. Симионовић Паун – Солунац поживео 82. године.
137. Симионовић Ленка пож 60.год. 138. Николић Константин - „Крста” 1902 – 1977.г., Николић Љубинка дете.
139. Илић Љубица 1905 – 1957.г. спом. под Војислав и Пера.
140. Цвета М. Пауновић пож 64.г. умрла 1969.г. и Милија Пауновић пож 44.г.
141. Димитријевић Милутин 1892 – 1938.г. и Дамјановић Паун 1902 – 1972.г.
142. Димитријевић Веселинка 1903 – 1989 г. и Александар 1900 – 1970.г.
143. Петрија Штрбуловић 1929. год умрла у 38. години, спом. подижу синови Тома – монах Тадеј и Миливоје.
144. Илић Петар 1883 – 1969.г. и Ружа 1881 – 1957.г.
145. Несторовић Љубиша 1943 – 1989.г. и Вукица 1945 - ... Драга 1902 – 1983 г. спом. под. унука Вукица, праунуци Војче и Весна.
146. Пауновић Војислав - „Славко” 1924 – 1998.г. и Перса 1928.г. - +. Спом. под. син Љубиша, снаја Војинка, унука Вавика и Мануела, унук Драган и Саша, праунуке Драгана и Јована и Милош.
147. Несторовић Љубиша 1943 – 1989 г., Вукица 1945.г. умрла – спом. под. ћерка Весна и син Војче.
148. Максимовић Митана 1908 – 1971.г. спом. под. синовац Војислав и Перса, унук Љубиша и унука Војинка.
149. Новаковић Вукомир 1937 - ., Катица 1941 – 1998.г., сп. под. ћерке Љиља и Биља.
150. Јеремић Влајко 1910 – 1977.г., Косара 1925 – спом. по. кћер Љубинка и зет Наум.
151. Калина Јовановић 1952 – 1980, сп. под. унуци Славко и Душан.
152. Петровић Јелена 1924 – 2007.г.
153. Мадела М. Димитријевић пож 25.г. умрла 1916.г. спом. под. син Миладин и снаја Ната.
154. Филиповић Прежа 1964 – 1993.г. спом. под. отац Јова, мајка Иконија, деда Миладин и баба Наталија.
155. Васиљевић П. Станица 1960 г. пог. 1988. г. сп. под. отац Петар, мајка Вукица, супруга Јелинка и син Саша.
156. Димитријевић Михајло 1925 – 1986 г., Иконија 1924 – 1986.г. спом. под ћерка Вукица, унуци Весна и Рајче.
157. Калина Јовановић 1880 – 1952.г.
158. Јовановић Душан 1926 – и Јелица 1931 –
159. Јовановић Дафина 1930 – 2004.г.
160. Степановић Воја 1925 – 1990.г.
161. Мартиновић Персида пож 40.г. умрла
1946.г. и Пажита – I спом. под. синови Жарко, Богосав, унуке Невенка и Весна и Жикица.
162. Перса 1930 - ... спом. под. син Влада, снаја Љиља, унуке Ивана и Анита.
163. Милан Стевановић 1937 – 1976.г. спо. Под. супруга Дана, синови Горан и Драган.
164. Миљковић Миладин 1899 – 1969.г. и Јерина 1901 - ., син Момчило 1923 – 1945.г.
165. Петровић Данило 1916 – 1993 и Цвета 1910 – 1995.г.
166. Петровић Веселин 1928 – 2005.г. и Живка 1924 –
167. Петровић Петар 1905 – 1990.г. и Љубица 1907 – 1991.г.
168. Драгомировић Стеван 1876 – 1961.г.
169. Драгомировић Јован 1887 – 1949.г. и Владинка 1928 – 1969.г.
170. Михајло Илић пож 93.г. умро 1930.г. и жена Нада пож 35.г. умрла 1910.г.
171. Мартиновић Круна 1920 – 1979.г. спом. под. ћерка Варадинка, зет Миодраг и унуцу Зоран и Нешко.


172. Мартиновић Злата пож 50.г. умрла 1979.г. и супруг Данило 1922 - ...
173. Драгомировић Велизар 1930.г.
174. Милан П. Буљевић пож 57.г. умро 1958.г. жена Вукосава пож 56. умрла 1964.
175. Мартиновић Драгољуб пож 36.г. умро 1937.г. и супруга Душанка 1893.г.
176. Мартиновић Манојло пож 24.г. умро 1944.г. погинуо.
177. Јенић Љубомир 1922 – 1992.г., и Загорка 1930 - ...
178. Петровић Љубица 1920 – 1995.г. сп. под. ћерка Бранка и унук Данило
179. Драгољуб Николић поживео 5. година.
180. Вукица Д. Дулкановић пож 26.г. умрла 1937.г. и њена мајка Милица рођ. 1884.г. спом. под. муж Драгољуб.
181. Николић Петар 1890 – 1941.г. и Миленија 1888 – 1959.г.
182. Трифуновић Дејан 1960 – 1991.г., Александар 1942 – и Вукица - ...
183. Јанковић Милан 1919 – 1991.г. и Зора 1919 - ...
184. Николић Наталија 1913.г. – и Светолик 1909 – 1984.г.
185. Новаковић Јелена 1924 – 2007.г.
186. Јовановић Милорад и супруга Ружа и Јовановић Петар и супруга Ружа.
187. Филиповић Љубица пож 84.г. умрла.....
188. Мартиновић Паун и жена Цвета
189. Дулкановић Драгољуб 1903 – и Љубица 1924.г. и Адам 1939.г.
190. Михајло Андрић пож 75.г. и жена Јана пож. 80.г. спом. под. кћи Сида и зет Павле.
191. Павле Јовановић 1905.г. и Персида 1906.г. умрли.
192. Михајловић Негован пож 63.г. умро 1953.г. и Иконија пож 48.г. умрла 1943 г. спом. под. зет Стеван Николић.
193. Васиљевић Радиша 1958 – 1959.г. и Загорка 1931 – 1943.г.
194. Васиљевић Петар 1893 – 1941.г. и Јелена 1893 – 1960.
195. Васиљевић Атина 1910 – 1984.г.
196. Михајло Андрић пож 75.г. и жена Јана пож 80.г. спом. под кћи Сида и зет Павле.
197. Павле Јовановић 1905.г умро и Персида 1906.г.
198. Павловић Здравко пож 80.г. умро 1960 г. сп. под. снаја Радмила
199. Павле Јовановић 1857 – 1980.г. иЈеленка 1859 – 191. с.п. син Јордан и снаја Загорка.
200. Пауновић Ненад 1960 – 1989.г. с. под. мајка Војка, отац Петко, син Давид и супруга Евица.
201. Николић Стеван 1908 – и Веселина 1910 – 1978.г.
202. Васиљевић Јелена 1908.г и Богољуб 1910 – 1985.г.
203. Јован Илић 1898 – 1958.г. и Миља Илић 1905 – 1971.г.
204. Тодоровић Тихомир 1919.г. и Анђа 1925.г.
205. Јовановић Алекса 1885 – 1939.г. и Иконија 1884 – 1949.г.
206. Јован умро 1942. године у 60. години.
207. Мартиновић Богосав 1931 – 1997.г.
208. Томић Жарко пож 65.г. умро 1969.г. и Цвета.

У гробљу у селу Витовници, поред ових описаних гробова, постоје доста гробова са
непознатим именима, јер потомство није било у материјалном могућности за постављање споменика, тако да су остали необележени. Међу њима је и гроб хероја из Балканских и Првог Светског рата, носиоца ордена Карађорђеве Звезде, златне војничке, Миљка П. Јовановића и његове супруге Руже. Гробови постоје и сада, али немају никаква обележја. Ова хронологија је сачињена средином новембра месеца 2007. године на гробљу у Витовници.

 

Погодака: 880

Baneri