Blog Theme by PHP Website

Обичаји и рад у селу Витовници у XIX и XX веку

Сеоска свадба у ВитовнициВредне жене у селу Витовници су најпре училе своју децу да чувају свиње и овце на богатим испашама у шуми изнад манастира. Кад деца пођу у школу, која је најпре била код манастира, а у XX веку у центру села, девојчице су учене за женске радове. Плетење, ткање, предење вуне. Само плетење је учено најпре на две игле, а касније на пет игала. Обичај је да мајка и бака први рад детета бацају у воду, да им рад брзо и лако иде као вода. Затим много тежи рад ткање и сам вез, деца уче када постану девојке, док у теже послове спадају клечење ћилима и плетење чарапа са шарама. Мушка деца су од очева и дедова учила око стада оваца и на бачијама да сачувају стада. Обучавани су кад се омомче да могу исплести плот или да начине ограду око бачије од прошћа. које секиром издељу и ограде тор, да не би вукови нападали стадо у касну јесен и зиму. Лети су мушкарци сакупљали сено на ливадама и колима са запрегом возили и пластили у својим двориштима.

Погодака: 911

Baneri