Blog Theme by PHP Website

Клима у селу

Клима у овом делу Србије је умерено континентална. Карактеристично је да су некада лета била блага и топла, док су у новије доба сушна, са вишим температурама у летњим месецима. Зиме су овде некада биле веома хладне и дуге, са великим снеговима, а последњих година су дуге и хладне, са врло мало падавина. Ветрови који овде дувају су северац и кошава, али село се налази заклоњено великим брдима, тако да то доста утиче на благост и умереност климе. Клима лети погодује вегетацији башта, воћа и поврћа, као и пчеларству, јер се сачувало доста шуме, које су извор озона и чистог ваздуха. Све се то рефлектује и на најбољи начин на приходе од пољопривреде, сточарства и шумарства, као три базичне животне преокупације ових људи.

Погодака: 2171

Baneri