Blog Theme by PHP Website

Бачије у Витовници

Бачија значи одређен број брава оваца, који се сакупља на једном одређеном месту у планини. Неколико се сеоских домаћинства споразумевају да своје овце саставе на једно место, да би лакше и брже производили сир.
По обичају, почетком маја месеца, одмах иза Ђурђевдана, овце се отерају код власника, који се прихвата да састави бачију. Одређује се дан када сваки учесник у бачију мора дотерати своје овце. Када се сви састану онда се договоре о свим детаљима око одржавања бачије. Одређује се чобанин, лице које ће чувати и старати се о овцама.
Договоре се око цене плаћања чобанина, који се прихватио око чувања и спровођења реда за све време трајања бачије. Када сви дотерају овце, пред вече се све помузу и затварају се све заједно на преноћиште. Ујутру се овце отерају на пашу, а сви учесници одлазе са овцама и чобанином. У подне овце се отерају на место где је одређен боравак – бачија. Онда почиње мужа оваца, сви учесници седну у један ред са кофом за мужу, чобанин тера овце, а сваки учесник, кад наиђе његова овца, изврши мужу, тако да сви присуствују и сви виде да је то овца управо чобанина који врши мужу. Сви учесници морају показати своје судове, које су припремили за мужу, да су празни, да не би у њима било воде. Када се заврши са мужом, почиње мерење ко је колико млека сакупио од својих оваца. Онда настаје договор како ће се млеко поделити. Одређује се лонац, у који ће се сакупити млеко, а тај се суд зове „ведрица”-обично величине од 8 до 10 литара. Ако један учесник има 10 литара млека, а један литар представља 4 ведрице, то износи 40 ведрица. Ведрица величине 10 литара млека (40 х 10), износи 400 литара млека, које треба учесник добити.
Тако се наставља са радом и онај учесник који је имао највише млека, први се измирује количином и наставља се са бачијом, те се млеко сири. Учесник који користи свој ред за мужу, дужан је следеће: Ујутру се изврши мужа оваца, чобанин и власник измере количину, коју су тог јутра сакупили, а домаћин се раздужи одређеном количином млека. У бачији се обично сакупи од најмање 50 до 200 оваца. Ако има више од 50 брава оваца, онда се примају 2 чобанина за чување. Чобанин води  евиденцију о бачији,о броју оваца и ко је колико оваца дотерао у бачију. Оваквим радом и редом, обично се остаје на бачији до Светог Илије, недељу дана дуже. До тада се сви измире количином млека, које сви сире. Чобанин затим предаје број примљених оваца, а домаћини му плаћају на име чувања оваца на бачији. Власник оваца не чува овце пуна три месеца. Тако се млеко сири на бачији и прави на далеко чувени масни хомољски овчији сир. Овакав сир је значајан за исхрану, јер се из тог сира не вади кајмак.

Кућа бачијара у Витовници

Кућа бачијара у Витовници

Погодака: 979

Baneri