Blog Theme by PHP Website

Хране у општинском кошу у Витовници за 1849. годину

Општина Витовничка у општинском кошу има од прошлогодишњих посејаних њива следећи приход убран. Има 2400. ока кукуруза затечене су ове количине. А такође су на 1849. годину сакупљене и у кош општине смештене и 600 ока кукуруза од овогодишње летине. У овој општини Витовничкој постоји и једна општинска зграда, као и један кош општински, саграђени на имању општине, и то је уједно имање манастирско.

Погодака: 931

Baneri