Blog Theme by PHP Website

Капетанија Млавска - Извештај за Витовницу о порезу

1834. година
Конак у селу Мелници: Донети су на име убирања харача – пореза, три јагњета, три чутуре вина, једна ока ракије, 40. ока зоби и 4 кола сена.
Ове трошкове за ову комисију су покрили села Витовница и Кладурово.
Ово је предато комисији у селу Мелници.

Стругара на реци Витовници власника Петра Романа снимљена пре II св. рата.

Стругара на реци Витовници власника
Петра Романа снимљена пре II св. рата.

Погодака: 935

Baneri