Blog Theme by PHP Website

Станко Миљковић

Станко Миљковић је био један од главних људи на Крфу у новооснованом „Друштву за заштиту деце”, чији је председник био Др. Милош Ђ. Поповић, са циљевима:

  • Морално и материјално помагање ученицима и студентима ван отаџбине;
  • Ступање у везу са сличним друштвима у Италији, Француској и Енглеској;
  • Рад на одржавању и подизању националних осећања код ђака и студената путем предавања и издавања одређених публикација.

Станко Миљковић је једно време, али се не зна када, био школски надзорник за хомољски срез. Станко Миљковић је био задужен да пошаље списак ђака и студената др ВојиславуЈањићу, у Лондон, да овај преко српског посланика у Лондону Јована М. Јовановића издејствује стипендије и места на разним универзитетима за наше ђаке и студенте. Станко Миљковић је у оквиру комисије за слање наших наставника у Француску издејствовао и слање два учитеља из Пожаревца, Велимира Кузмановића и Милана Тадића, у српску гимназију у Ници. Димитрије Пауновић и Влада Николић послати су у Женеву – Црвени Крст.
Вероватно је Станко Миљковић био негде рођен у млавском срезу, те је добро познавао Душана Миљковића и да би му олакшао помоћ у студирању и примање стипендије, издавао се за његовог оца – није искључено да је и био брат са његовим оцем или неки даљи рођак, али је то немогуће за сада истражити.

Погодака: 1110

Baneri