Blog Theme by PHP Website

Рад у школи за 1928/29. годину у Витовници

Учитељ је био Милија Б. Анђелић, у приправном је похађало школу 17 ђака, у првом је био 1 ученик, у другом разреду 9 ученика, у четвртом разреду је било 3 ђака. У тој години надзорник је похвалио учитеља Милију Б. Анђелића као наставника за углед, дана 4. јула 1929.г. у Витовници. Овај учитељ је радио са ђацима и 1929/30. године, у приправном је било 6 ђака, у 1. је било 11 ђака, у другом разреду је било 3 ђака, у трећем разреду је било 7 ђака. Управитељ школе у тој школској години је био Мила Б. Анђелић. Дана 18.11.1929. године, дужност учитеља примио је нови учитељ, Вукомир Ђ. Видић, у присуству председника школског одбора Вујице Јовановића; о томе је извештен и школски надзорник Душан А. Кострашевић. Учитељ Вукомир Ђ. Видић остаје на служби све до средине 1934. године. Од 1934/35.  годин,е учитељ у школи у Витовници је наставница Радмила Будимировић, која је уједно и управитељ школе. Године 1937, учитељ и управитељ школе је и даље Радмила Будимировић. Од 1938. године закључно са 1944. годином, учитељ приправног, првог, другог, трећег и четвртог разреда била је Радмила Будимировић, а такође и управитељ школе. Од 1943. године у школи постоји и школски одбор. Чланови су Обрад Штрбуловић, Тихомир Илић, Славко Радивојевић и Вулеша Јовановић, председник одбора је Л. Миљковић.
Школа наставља са радом 1947/48. године у Витовници, као четвороразредна школа и ради до краја школске 1954/55. године. Наставница у том периоду, од приправног, првог, другог, трећег и четвртог разреда, била је Добрила Веселиновић.

Приправни разред 1954/55. године
1. Драгић Јожица, од оца Милоја Драгића
2. Николић Иконија, од оца Тихомира Николића
3. Николић Милан, од оца Драгољуба Николића
4. Мартиновић Ружица, од оца Мијајла Мартиновића
Први разред 1954/55. године
1. Адамовић Живота, од оца Драгутина Адамовића
2. Драгомировић Роса, од оца Велизара Драгомировића
3. Петровић Војислав, од оца Веселина Петровића
4. Нуцуљевић Јаворка, од оца Боре Нуцуљевића
6. Марковић Ангелина, од мајке Јелене Марковић
7. Драгић Јонеица, од оца Милоја Драгића
8. Јенић Катица, од оца Владе Јенића
9. Несторовић Милка, од оца Милоја Несторовића
10. Николић Сибинка, од оца Тихомира Николића
11. Пауновић Љубиша, од оца Војислава Пауновића
Други разред 1954/55. године
1. Перић Радмила, од оца Добривоја Перића
2. Мартиновић Миланка, од оца Владе Јовановића
3. Петровић Бранка, од мајке Петровић Љубице
4. Манојловић Мила, од оца Штрбуловић Александра
Трећи разред 1954/55. година
1. Димитријевић Вукица, од оца Михајла Димитријевића
2. Драгић Славица, од оца Милоја Драгића
3. Јанковић Душанка, од оца Драгољуба Јанковића
4. Филиповић Стојанка, од оца Милана Филиповића
5. Лазић Владан, од оца Драгомира Лазића
Четврти разред 1954/55. године
1. Арсенијевић Владимир, од оца Петра Петровића
2. Демић Мирослав, од оца Богосава Демића
3. Николић Драгиша, од оца Тихомира Николића
4. Новаковић Жика, од оца Филипа Новаковића
5. Несторовић Љубиша, од оца Милоја Несторовића
6. Петровић Војинка, од оца Саве Адамовића
7. Илић Јованка, од оца Илије Илића
8. Јовановић Вукица, од мајке Љубице Јеремић


После ове школске године, школа са седиштем у Витовници се гаси и ђаци похађају школу од првог до осмог разреда у школи „Бранко Радичевић”, у селу Мелници.

Погодака: 833

Baneri