Blog Theme by PHP Website

Школа у Витовници 1926/27. године

Приправни разред
1. Богољуб Пауновић, од оца Панте Пауновића
2. Војислав Јовановић, од мајке Руже Јовановић
3. Драгутин Грујић, од оца Јанка Грујића
4. Зорка Пауновић, од оца Јована Ј. Пауновића
5. Зорка Мартиновић, од оца Пауна Н. Мартиновића
6. Јован Милошевић, од оца Јована Милошевића
7. Љубица Петровић, од оца Александра С. Петровића
8. Љубица Страиновић, од мајке Јане удове Страиновић
9. Манојло Мартиновић, од оца Драгољуба Мартиновића
10. Милан Јанковић, од оца Милана Јанковића
11. Милена Јовановић, од оца Пауна П. Јовановића
12. Христина Стевановић, од оца Јована Тр. Стевановића
Други разред 1926/27 година
1. Милош Нуциловић, од оца Петра
2. Мирослав Јовановић, од оца Филипа
3. Јовановића Цвета Новаковић, од мајке
4. Милене Новаковић
5. Цвета Дамјановић, од мајке Цвете Дамјановић
5. Садинка Голубовић
Трећи разред 1926/27 година
1. Александар Дамјановић, од оца Траје Дамјановића
2. Бранислав Новаковић, од оца Јована Новаковића
3. Данило Петровић, од оца Љубомира Петровића
4. Драгољуб Јанковић, од оца Милоша Јанковића
5. Милева Николић, од оца Милоша Николића
6. Филип Новаковић, од оца Петра Новаковића


Наставник приправног, другог и трећег разреда за 1926/27. годину је био Живојин Вукашиновић. Школски надзорник је рад учитеља оценио одличним, на дан 27. јуна
1927. године, у школи у Витовници.

Погодака: 866

Baneri