Blog Theme by PHP Website

Школска година 1922/23

Приправни разред
1. Перса Адамовић, од оца Милоша Адамовића
2. Степан Степановић, од оца Илије Степановића
3. Цвета Тодоровић, од оца Алексе Тодоровића
4. Богомир Миладиновић, од оца Голуба Грујића
5. Даринка Грујић
6. Јерина Радивојевић, од оца Милутина Радивојевића
7. Косана Петровић, ванбрачно дете
8. Љубица Адамовић, од оца Стевана Адамовића
9. Милева Ђорђевић, од оца Драгољуба Ђорђевића
10. Филип Новаковић, од оца Петра Новаковића
11. Мисирка Драгић, од оца Светозара Драгића
12. Николија Новаковић, од оца Трује Новаковића
13. Перса Дамјановић, од оца Траје Дамјановића
14. Садинка Васиљевић, од оца Павла Васиљевића
15. Цвета Степановић, од оца Илије Степановића
Први разред 1922/23 година
1. Александар Николић, од оца Јована Николића
2. Александар Петровић, од оца Милорада Петровића
3. Боривоје Карамарковић, од мајке Марице МарковићБожидар Милосављевић, од оца Милосава Милосављевића
5. Димитрије Радивојевић, од оца Милутина Радивојевића
6. Јеремија Арсенијевић, од оца Јеремије Арсенијевића
7. Јован Ђорђевић, од оца Петра  Ђорђевића
8. Љубица Ђорђевић, од оца Драгољуба Ђорђевића
9. Мисирка Рајковић, ванбрачно дете
10. Милован Нуциљовић, од оца Михаила Нуциљовића
11. Милунка Стефановић, од оца Павла Стефановића
12. Милија Марковић, од оца Богдана Марковића
13. Миладин Штрбуловић, од оца Милутина Штрбуловића
14. Светомир Вуић, од оца Михаила Вуића
15. Тихомир Павловић, од оца Александра Павловића
16. Тома Штрбуловић, од оца Обрада Штрбуловића
17. Мисирка Петровић, од оца Негована Петровића
18. Алтина Васиљевић, од оца Михајла Васиљевића
19. Воислав Миладиновић, од оца Миладина Миладиновића
20. Петар Нуцуљевић
21. Драгољуб Стојановић
Трећи разред
1. Александар Милетић, од оца Милије Милетића
2. Александар Димитријевић, од оца Здравка Димитријевића
3. Богољуб Васиљевић, од оца Петра Васиљевића
4. Влајко Јеремић, од оца Јанка Јеремића
5. Веселина Јенић, од оца Трује Јенића
6. Илија Илић, од оца Јована Илића
7. Милован Стефановић, од оца Павла Стефановића
8. Милош Адамовић, од оца Трифуна Адамовића
9. Светолик Петровић, од оца Владимира Петровића
10. Тихомир Грујић, од оца Јанка Грујића


Учитељ првог и трећег разреда је Иван Анђуфејев. По извештају надзорника овај учитељ је радио са децом са пуно воље. Похваљен му је рад у школи у Витовници.
Дана 29. јуна 1923. године

Погодака: 806

Baneri