Blog Theme by PHP Website

Уписник ученика/ца основне школе у селу Витовници, Срез млавски, Бановина моравска од 1921. г.

Приправни разред уписани 15. 1. 1920.г.
1. Богомир Миладиновић из Витовнице од оца Миладина Миладиновића.
2. Војислав Миладиновић, од оца Миладина. Миладиновића
3. Вукосава Јовановић, од оца Стевана Јовановића.
4. Даринка Грујижић од оца Голуба Грујића.
5. Јерина Радивојевић, од оца Милутина Радивојевића.
6. Јован Ђорђевић, од оца Петра Ђорђевића.
7. Косана Петровић – копиле.
8. Љубица Адамовић, од оца Стевана Адамовића.
9. Милева Ђорђевић, од оца Драгољуба Ђорђевића.
10. Миладин Штрбуљевић, од оца Милутина Штрбуљевића.
11. Михаило Адамовић, од оца Милоша Адамовића.
12. Мисирка Драгић, од оца Светозара Драгића.
13. Николија Новаковић, од оца Трује Новаковића.
14. Перса Дамјановић, од оца Траје Дамјановић.
15. Садинка Васиљевић, од оца Павла Васиљевића.
16. Тихомир Павловић, од оца Александра Павловића
Први разред: уписани 15. 1. 1920/21
1. Александар Милетић, од оца Милије Милетића
2. Александар Димитријевић, од оца Здравка Димитријевића
3. Алтима Васиљевић од оца Михаила Васиљевића
4. Богољуб Васиљевић, од оца Петра Васиљевића
5. Боривоје Карамарковић, од мајке Марице Карамарковић
6. Влајко Јеремић, од оца Јанка Јеремића
7. Веселина Јенић, од оца Трује Јенића
8. Илија Илић, од оца Јована Илића
9. Мисирка Петровић, од оца Негована Петровића
10. Милован Стевановић, од оца Павла Стевановића
11. Милош Адамовић, од оца Трифуна Адамовића
12. Светолик Петровић, од оца Владимира Петровића
13. Тихомир Грујић, од оца Јанка Грујића
Други разред нема евиденције о ученицима заове две године
Трећи разред, 1920/21 г.
1. Драгољуб Пауновић, од оца Милије Пауновића
2. Душан Дражиловић, од оца Михајла Дражиловића
3. Јован Илић, од оца Рајка Илића
4. Лазар Мартиновић, од оца Пауна Мартиновића
5. Стеван Петровић, од оца Јована Петровића
6. Светолик Лазаревић, од оца Божидара Лазаревића.

Маја 1921. г. у Витовници, наставник I и III разреда је био Ђорђе П. Јеремић.
По извештају школског надзорника, Душана Анђелковића, доласком учитеља Ђорђа П. Јеремића, отпочела је настава у селу Витовници, јер је пре тога школа била затворена и деца су похађала школу у селупостала добри и послушни ђаци и то за кратак период. Сва заслуга по извештају надзорника припада учитељу Ђорђу П. Јеремићу, 1920/21. године.

Јуна 1921. године у школи, у селу Витовници, према наређењу школског надзорника бр. 470 од 20 маја 1921. године, уписано је 6 ученика и 10 ученица; на крају школске године, на испиту није било ни једног ђака, као да нису похађали школу. У први разред је било уписано 10 ученика и 3 ученице, на крају школске године остао је исти број, док је испит полагало 9 ђака. У трећи разред је ишло 6 ђака и на испиту је било исто толико. А по одлуци комисије, због недоласка у школу, морају се поново уписати у први разред, ови ђаци: Алтина Васиљевић, Боривоје Карамарковић и Мисирка Петровић, док се остали ученици преводе у други разред, док из трећег разреда сви ученици прелазе у четврти разред. Јуна 1921. године у Витовници, председавао је испиту Живота А. Михаиловић, учитељ у Мелници.

Погодака: 791

Baneri