Blog Theme by PHP Website

Азбучни списак људства и имовине укњиж. села Витовнице, Општине Стамничке за 1889. годину

     
А
1. Алекса Драгомиров
2. Анта Јована Илића
3. Алекса Пауновић
4. Адам Павла Јованов.
Б
5. Богдан Пауновић
6. Босиок Матеић
7. Босиок Новаковић
8. Богдан Јове Марковић
9. Босиок Петровић
10. Босиок Марка Јованов.
В
11. Вуица Јанковић
Г
12. Голуб Симић
Д
13. Димитрија Пауновић
14. Димитрија Ђорђевић
15. Драгутин Јанковић
16. Димитрије Босиока Петров.
17. Драгутин Јове Мартинов.
Ј
18. Јован Пауновић
19. Јован П. Тодоровић
20. Јован Радуловић
21. Јован Новаковић
22. Јован Петра Николића
23. Јован Мартиновић
24. Јован Марка Белореп
25. Јован Марковић
26. Јанко Д. Марковић
27. Јован Лазаревић
28. Јанко Илић
29. Јован Рајковић
30. Јован Пауновић
31. Јован Нуцуљевић
32. Јован Арсенијевић
33. Јован Траиловић
34. Јован Илић
35. Јован Страиновић
36. Јован Јова Страинов
37. Јован П. Новаковић
38. Јован Јова П. Новаков
39. Јован Јеремић
40. Јован Радивојевић
41. Јован П. Арсенијевић
42. Јован Јова П. Арсенијев
43. Јанко Радивојевић
44. Јован Петра Арсенијев
45. Јован Писикић
46. Јана Радивојевић
47. Јован Васиљевић
48. Јанко Николић
49. Јован Груић
50. Јања Нуцуљевић
51. Јован Петровић
52. Јован Петра Јованов
53. Јанко Јовановић
54. Јован Илије Јанков
55. Јован Јанковић
56. Јанко Петровић
57. Јован Симеоновић
58. Јован Стевановић
59. Јанко Флорић
60. Јован Васиљевић
61. Јанко Новаковић
Ж
62. Журж Пауновић
З
63. Здравко Б. Новаков
64. Здравко Симеунов
65. Здравко Павла Лазара
И
66. Илија Пауновић
67. Илија Јанковић
68. Илија Николић
69. Илија Јовановић
70. Иван Мартинов
71. Илија Јове Пауновић
Љ
72. Љубомир Пеца Журжев
73. Љубомир Петра Јованов
М
74. Мијаило Симеонов
75. Мијаило Јована Илића
76. Марко Јове Арсенијев
77. Марко Јовановић
78. Мијаило Јове Рајков.
79. Миљко Симеоновић
80. Милутин Петровић
81. Мијаило Петровић
82. Мијаило Ђорђевић
83. Мијаило Јовановић
84. Мијаило Аврамовић
85. Милутин Будимиров
86. Маријан Будимиров
 

 


87. Мартин Илић
88. Марко Будимиров
89. Милојко Илић
90. Мартин Јанковић
91. Мијаило Дражилов.
Н
92. Никола Танасков
93. Никола П. Илића
94. Никола Тодоровић
95. Никола Д. Арсенијев
96. Никола Марковић
97. Никола Микуљевић
98. Никола Мартиновић
99. Новак Јанковић
100. Нуцуљ Стевановић
101. Новак Пауновић
102. Никола Дражиловић
О
103. Обрад Рајковић
П
104. Павле Јовановић
105. Паун Илић
106. Петар Пауна Илића
107. Павле Лазаревић
108. Петар Николић
109. Петар Јанковић
110. Петар Јована Илића
111. Павле Ј. Михуновић  
113. Петар Јована Марков.
114. Павле Јанковић
115. Паун Пауновић
116. Павле Стефановић
117. Петар Павловић
118. Петар С. Танацковић
119. Петар Лазаревић
120. Петар Мијаиловић
121. Паун Илије Јовановић
122. Петар Симеоновић
123. Петар Јенић
124. Петар Журжевић
125. Петар Лалић
126. Панта Јовановић
127. Петар Јовановић
128. Петар Илић
129. Панта Јована Јанковића
130. Павле Јанковић
131. Петар Јанка Петровића
132. Петар Јована Ј. Арсенијев
133. Павле Јове Рајковић.
134. Петар Јове Васиљевић
135. Панта Пауна Адамовића
136. Паун Босиока Матеића
Р
137. Радуљ Јовановић
138. Рајко Дулкан
С
139. Сава Груић
140. Сима Пауна Илића
141. Стојан Петровић
142. Стеван Јанковић
143. Стеван Пауна Пауновића
144. Сима Димитрија Штрбуљ.
145. Страин Јанковић
146. Стеван Павловић
147. Сима Мијаила Јованов.
148. Сима Танацковић
149. Стојко Петровић
150. Сима Пауна Тодоровића
151. Страин Тодоровић
152. Страин Страина Тодоровића
153. Сима Јове Радивојевић
154. Стеван Јовановић
155. Стеван Радивојевић
156. Стеван Нуцуљевић
157. Светозар Панте Јованов
158. Сима Мартина Јанковић
159. Страин Пауновић
160. Сима Пауна Штрбуљ.
161. Стојан Живковић
Т
162. Траило Степановић
163. Тома Илић
Ћ
164. Ђорђе Савић
165. Ђорђе Петровић
166. Ђорђе Јове Лазаревић
167. Ђорђе Јеремић
168. Ђорђе Пауновић
169. Ђорђе Павла Јанковића
170. Ђорђе Новака Јанковића

   

 

 

Погодака: 918

Baneri