Blog Theme by PHP Website

Домаћинства и попис становника који постоје 2007. године

1. Зорица Новаковић, рођена 1950.г. и мајка Наталија
2. Мирослав Јовановић, рођен 1944.г. од оца Добросава, у домаћинству живе Мила, Слађан и Загорка.
3. Војин Новаковић, рођен 1944.г. од оца Филипа и мајке Јелене
4. Зоран Николић, рођен 1959.г. од оца Вукомира, у домаћинству живе и Даворјанка, Славица, Дарко, Данијел и Снежана.
5. Слободан Васиљевић, рођен 1938. г. од оца Богољуба, у домаћинству живе Јованка супруга Слободана, Станиша, Весна, Милан и Јованка
6. Петко Пауновић, рођен 1937.г. од оца Алексе, у домаћинству живе и Војка и Давид
7. Јосиф Адамовић, рођен 1931.г. од оца Тозе, у домаћинству живе и Вукица, Славица и Сенад
8. Вукомир Новаковић, рођен 1937.г., од оца Божидара, у домаћинству живе Евица, Брана, Александар и Ружа
9. Александар Трифуновић, рођен 1941.г., од оца Тихомира, у домаћинству живе и Вукица, Влатко Јанковић, Северина и Емил
10. Мирослав Николић, рођен 1950.г., од оца Тихомира, у домаћинству живе Ингрид, Оливер, Елвира и Александар
Благоје Јовановић, рођен 1959.г., од оца Владимира, у домаћинству живе и Дивна, Дејвид и Марко
11. Благоје Јовановић, рођен 1959.г., од оца ВладимираМилуна, у домаћинству живе иДивна, Дејвид и Марко Мирјана, Миле, Душанка, Александар и Оливер
12. Блажа Јовић, рођен 1957, Милун отац у дом. Миле, Милан Душанка александар и оливерр
13. Стојадин Стевановић, рођен 1932. г., од оца Димитрија, у домаћинству живе и Десанка, Дракче, Нада и Драган
14. Петар Васиљевић, у домаћинству живи и супруга Вукица
15. Јован Филиповић, рођен 1930.г., од оца Владимира, у домаћинству живе супруга Иконија и Саша Васиљевић
16. Богдан Петровић, рођен 1933.г. од мајке Мисирке и оца Милоша, у домаћинству живе и Зора, Дарко, Драгана, Леонара и Леонида
17. Љубинка Стефановић, рођена 1939. г., од оца Влајка, у домаћинству живе и Тања, Ана и Марија
18. Влада Степановић, рођен 1959.г., од оца Војислава, у домаћинству живе и Љиља, Ивана и Анита
19. Драгиша Милошевић, рођен 1943. г., од оца Војислава, у домаћинству живе Живорадинка, Славиша и Јасна
20. Горан Стевановић, рођен 1961. г., од оца Милана, у домаћинству живе и Дана, Цица, Сандра и Данијела
21. Љубиша Петровић, рођен 1950.г., од оца Тихомира, у домаћинству живе и Вета, Саша, Сузана и Маријана
22. Драгутин Адамовић, рођен 1928. г., од оца Светозара, у домаћинству живе и Живота, Весна, Никола и Нинко
23. Павле Рајковић, рођен 1935.г., од оца Тихомира, у домаћинству живи Марија
24. Војислав Петровић, рођен 1947.г., од оца Веселина, у домаћинству живи и Живка
25. Борислав Нуцуљевић, рођен 1925. г., од оца Добросава, у домаћинству живе Јованка, Тихомир, Жељка и Вукица
26. Михајло Томић, рођен 1972.г., од оца Драгутина, у домаћинству живи Радија и Анија
27. Драгутин Пауновић, рођен 1939.г. од оца Богољуба, у домаћинству живе Љубинка, Олга, Лале, Раница и Данијел
28. Волица Јовановић, рођена 1956.г., од оца Видоја, у домаћинству живе и син Бојан и снаја Карина
29. Љубомир Јенић, од оца Војислава, у домаћинству живе и ћерка Јадранка која има такође две ћерке
30. Ненад Милојевић, рођен 1962.г. од оца Војислава, у домаћинству живе и Симона и Милица
31. Зора Јовановић, рођена 1929.г. од оца Милана
32. Саша Јовановић, рођен 1977.г. од оца Миодрага, у домаћинству живе и Сава, Дафина и Сања
33. Јордан Јовановић, рођен 1929.г. од оца Павла, у домаћинству живи и жена Изворинка
34. Љубиша Пауновић, рођен 1946. г. од оца Славка, у домаћинству живи и кћер Вавика и зет Драган
35. Милан Николић, рођен 1944.г., од оца Драгољуба, у домаћинству живи и Љубина, Радојка и Слађан
36. Станиша Јовановић, рођен 1957.г. у домаћонству живи и Патриција и Андријан
37. Владимир Петровић, рођен 1953. г. од оца Славољуба, у домаћинству живи и Верица, Викторија, Лале, Данијела и Никола
38. Миодраг Новаковић, рођен 1940.г. од оца Бранислава и мајке Милеве
39. Љубиша Павловић, рођен 1956.г. од оца Ђуре, у домаћинству живе и Доста, Денис и Жељко
40. Данило Предић, рођен 1958. г. , у домаћинству живи Љиљана и Веља
41. Љубица Николић, рођена 1930.г., од оца Константина, у домаћинству живе и Топлица, Нела и Александар
42. Владимир Трајић, рођен 1941. г. од оца Божидара, у домаћинству живе и Стојанка рођена 1945.г., ћерка Жикица, која има два сина
43. Богољуб Јовановић, рођен 1949. г. од оца Бранислава, у домаћинству живе и Велизар, Роса, Силвана, Силас и Селина
44. Ангелина Марковић, рођена 1940.г., од оца Јеленка, у домаћинству живе и Зоран, Марин и Горан
45. Душанка Пауновић, рођена 1945. г., од оца Љубомира, у домаћинству живе и Нешица Поповић, Александар, Игор, Ирина и Љубица Јанковић
46. Небојша Рајковић, рођен 1962.г. од оца Душана, у домаћинству живе и мајка Љубинка, Невенка и Анђела
47. Загорка Петровић, рођена 1930.г. живи са сестричином Бранком.
48. Веселин Димитријевић, рођен 1930 г., од оца Александра, у домаћинству живе и Драгица и Светлана Дулкановић
49. Косара Јеремић, од оца Мите, рођена је 1920.г.
50. Јелена Нуцуљевић, рођена 1935.г. од оца Симе.
51. Љубица Јенић, рођена 1924.г., од оца Лазара, у домаћинству живе и Вукица, Снежица Јанковић и Владисав Куделић.
52. Нада Савић, рођена 1932.г. од оца Милоша и мајке Веселинке.
53. Војче Несторовић, рођен 1967.г. од оца Љубише, у домаћинству живе и Весна, Милош и Милета. 54. Добрица Перић, рођен 1972.г. од оца Златка, у домаћинству живи и супруга Здравка.
55. Часлав Мартиновић, рођен 1955.г., од оца Данила, у домаћинству живе и Мирјана, Данијел и Николина.
56. Ружица Стефановић, рођена 1944. г. од оца Стојадина, у домаћинству живе и Снежана, Драган и Данијел.
57. Витомир Страиновић, рођен 1930. г. од оца Владислава, у домаћинству живе и Савета, Станиша, Бранкица, Зоран и Звонко.
58. Јован Грујић, рођен 1936.г. од оца Јанка, у домаћинству живи и супруга Загорка.
59. Бранислав Петровић, рођен 1927 г. од оца Александра, у домаћинству живе супруга Милка, деца Гроздана и Дејан.
60. Бранислав Милицановић, рођен 1940.г. од оца Мијајла.
61. Љубиша Пауновић, рођен 1933.г. у домаћинству живе Лалко, Радмила, Звездана, Вељко и Бобан.
62. Драгиша Адамовић, рођен 1941.г. од оца Милоша, у домаћинству живи и супруга Милка.
63. Драгомир Лалић, рођен 1939. г. од оца Светозара, у домаћинству живе и Зоринка, Радмила, Славиша, Добрица, Далибор, Санела и Виктор.
64. Милан Пауновић, рођен 1942. г. од мајке Наталије, у домаћинству живе и Горица, Драгиша, Нина, Александар и Катарина.
65. Викторија Лалић, рођена 1932.г., од мајке Јерине и оца Трује.
66. Ерузмана Тодоровић, рођена 1925.г. од оца Мује.
67. Жарко Мартиновић, рођен 1937.г. од оца Панте, у домаћинству живе и Неша Илић, Весна, Сандра и Александар.
68. Душан Јовановић, рођен 1926.г. од оца Петра, у домаћинству живи и супруга Јелица.
69. Цвета Јовановић, рођена 1940.г. од оца Александра, са њом живи кћер Горица.
70. Анкица Јовановић рођена 1942.г. од оца Бранислава.
71. Нада Адамовић, рођена 1930.г. умрла 2007.г., живи ћерка Даворика.
72. Душан Илић, рођен 1926.г. умро 2007.г., у домаћинству и супруга Радмила рођена 1926.г. преминула 2007.г. у домаћинству сада живе Весна, Војче, деца Милош и Милета.
73. Вукица Димитријевић, рођена 1945. г. од оца Михајла и мајке Вуке
74. Ангелина Марковић, рођена 1940.г. у домаћинству живе и Ленка, Горан, Зоран и снаја
75. Манастир Витовница, на челу игуман, архимандрит Лазар Ранковић са братством монаха.
76. Влада Арсенијевић, син Петра Јовановића и Меланије Арсенијевић, има сина и на раду су у иностранству.
77. Милован Нуцуљевић, домаћинство постоји.

Погодака: 998

Baneri