Blog Theme by PHP Website

Домаћинства са именима носиоца која су угашена до почетка 2008. године

1. Миљко Јовановић, рођен 1887. г. Носилац Златне Војничке Карађорђеве Звезде, јунак ратова од 1912 – 1918.г. умро 1943.г. у Витовници, жена Ружа, син Петар, снаја Њија, деца Влада и Лалица, не живе ту. Домаћинство постоји под другим именом носиоца Владе Арсенијевића.
2. Милија и Цвета Новаковић, угашено домаћинство.
3. Василије Солдатовић, супруга Ленка, кћерке Даринка и Будимка, угашено домаћинство.
4. Добросав Страиновић, супруга Јулка, син Драгољуб, снаја Веселинка, домаћинство угашено.
5. Цветко Тодоровић, супруга Петра, угашено домаћинство.
6. Гига Пауновић, домаћинство угашено.
7. Тихомир Јенић, супруга Љуба, син Војислав, домаћинство угашено.
8. Милосав Стефановић, супруга Даница, син Гвозда, домаћинство угашено.
9. Јанко Грујић, син Груја Грујић рођ. 1928.г., домаћинство угашено.
10. Милан Бузејић, супруга Вука, син Војислав, домаћинство угашено.
11. Милош Петровић, супруга Сименика, син Павле и Душан, кћер Ленка, домаћинство је угашено.
12. Обрад Штрбуловић, супруга Марица, синови Тома – Тадеј, Миливоје, одсељени у Београд, син Давид, син Драги, кћер Александра, домаћинство угашено
13. Павле Мартиновић, супруга Цвета, отац Никола, домаћинство угашено.
14. Јоксим Нуцуљевић, супруга Иконија, син Петар, нестао као припадник четничких формација, домаћинство угашено.
15. Добривоје Јовановић, супруга Селинка, кћер Слободанка, домаћинство угашено.
16. Стеван Јанковић, рођен 1888.г. домаћинство угашено.
17. Боривоје Марковић, супруга Душанка, домаћинство угашено.
18. Здравко Павловић, супруга Ружа, синови Владимир и Драгољуб, домаћинство угашено.
19. Александар Грујић, супруга Ана, отац Голуб, кћер Агница, и син, домаћинство угашено.
20. Милосав Трајић, супруга Марија, син Божа, снаја Перса, унук Влада, домаћинство угашено.
21. Драгољуб Максимовић – Максан, рођен 1926.г супруга Душица, кћер Тања и син Слободан, домаћинство угашено.
22. Драгутин Стевановић, супруга Ленка, кћери Јелена, Дикица, Душанка, син Петар, домаћинство угашено,
23. Јован Јовановић, рођен 20. марта 1876.г. од оца Мијајла, учесник ратова 1912 – 1918, носилац Албанске Споменице – ратник, домаћинство угашено.
24. Милутин Пајић, супруга Владинка, домаћинство угашено.
25. Јеремија Арсенијевић, супруга Вана, кћер Митана, син Јеремуца, домаћинство угашено.
26. Паун Мартиновић, супруга Цвета, брат Петар, супруга Богдана, Паунове кћери Зора и Савета, домаћинство угашено.
27. Данило Петровић, супруга Цвета, домаћинство угашено.
28. Петар Јовановић, супруга Марија, син Душан и Пеетар, кћер Даринка, домаћинство угашено.
29. Бранислав Новаковић, супруга Милева, син Миодраг, кћер Аница, домаћинство угашено.
30. Манојло Мартиновић, супруга Круна, кћерке Варадинка и Ружа, домаћинство угашено.
31. Илија Рајковић, супруга Даринка, кћер Вукица, домаћинство угашено.
32. Војислав Јовановић, домаћинство угашено.
33. Душан Тодоровић, супруга Цвета, домаћинство угашено.
34. Тихомир Новаковић, супруга Милева, домаћинство угашено.
35. Јанко Матејић, домаћинство угашено.
36. Драгољуб Ђорђевић, супруга Каталина, домаћинство угашено.
37. Илија Илић, супруга Даринка, домаћинство угашено.
38. Добросав Стојадиновић, домаћинство угашено.
39. Драгутин Тодоровић, ром, синови Чеда, Тихомир, Светозар, кћер Лепа, домаћинство угашено.
40. Владислав Страјиновић, супруга Перса, домаћинство угашено.
41. Драгољуб Мартиновић, супруга Даринка, синови Манојло и Данило одсељени, домаћинство угашено.
42. Јован Андрејић, домаћинство угашено.
43. Нуцуљевић Милована Боривоје и супруга Наталија, угашено домаћинство.

Погодака: 1061

Baneri