Blog Theme by PHP Website

Породице у селу Витовници из 1902. године, са крсним славама:

1. Будимирејште, 60 кућа насељени у Рајском Потоку, дошли из села Витижева у Морави, славе Светог Николу.
2. Марицоњи, 26 кућа насељени у потоку Петаковици, дошли из Влашке, славе Свету Петку – Петковицу.
3. Новакоњци, 26 кућа, насељени у Петаковици, дошли из Крајине, славе Петковицу.
4. Паунешће, 4 куће, насељени у Петаковици, славе Петковицу, дошли из Крајине.
5. Бузеји, 6 кућа, насељени у Петаковици, дошли из Нереснице, славе Петковицу.
6. Жутоњи, 20 кућа, насељени у Потоку Ваља Маре, дошли из Рановца где су се доселили из Ердеља, славе Петковицу.
7. Будимирејиште, 46 кућа, насељени у Потоку Ваља Маре, дошли из Витежева на Морави, славе Петковицу.
8. Матејићи, 25 кућа, насељени у потоку Погеру, дошли из Стамнице, славе Светог Николу.
9. Бутароњи, 10 кућа, насељени у Потоку Погеру, дошли из Црне Реке, славе Светог Николу.
10. Дражилоњи, 10 кућа, насељени у Летишту, дошли из Ресаве, славе Петковицу.
11. Будимирејште, 24 куће, насељени у Летишту, дошли из Витежева у Морави, славе Светог Николу.
12. Дражилоњи, 30 кућа, насељени у Мртвој Баби, дошли из Ресаве, славе Петковицу.
13. Делићи, 16 кућа, насељени у Клисури, дошли из Шумадије, славе Св. Николу.
14. Фишћеже, 16 кућа, насељени у Бабином Извору, дошли из Алмажа у Ердељу, славе Св. Јована.
15. Дулкањи, 8 кућа, насељени у Бабином Извору, дошли из Влашке, славе Светог Николу.
16. Бекерешће, 7 кућа, насељени на Морминсу, дошли из Влашке, славе Петковицу.
17. Марецоњи, 21 кућа, насељени на Морминсу, дошли из Влашке, славе Петковицу.
18. Аврамоњи, 4 куће, насељени око Мелничке реке, дошли из Ресаве, славе Светог Николу.
19. Драгојеште, 2 куће, насељени око Мелничке реке, дошли из Црне Реке, славе Светог Николу
.
20. Негоњи, 6 кућа, насељени око Мелничке реке, дошли из Крајине, славе Светог Николу.
21. Рашкоњи, 6 кућа, насељени око Мелничке реке, дошли из Црне Реке, славе Светог Николу.
22. Фишћеже, 28 кућа, насељени око Мелничке реке, дошли из Алмажа, славе Светог Јована.
23. Дражилоњи, 14 кућа, насељени у Турској Води, дошли из Ресаве, славе Петковицу.
24. Фишћеже, 4 куће, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Ресаве, славе Светог Николу.
25. Драгојеште, 5 кућа, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Црне Реке, славе Светог Николу.
26. Будимирејште, 15 кућа, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Витежева у Морави, славе Светог Николу.
27. Траилоњи, 3 куће, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Крајине, славе Светог Аранђела.
28. Дамјањи, 3 куће, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Крајине, славе Светог Николу.
29. Краћуновићи, 4 куће, насељени у Дугачком Потоку, дошли из Црне Реке, славе Светог Аранђела.
30. Бугароњи, 5 кућа, насељени у Туфер Потоку, дошли из Црне Реке, славе Светог Николу.
31. Водоњи, 5 кућа, насељени у Туфер Потоку, дошли из Црне Реке, славе Петковицу.
32. Бранкоњи, 5 кућа, насељени у Туфер Потоку, дошли из Ресаве, славе Светог Николу.
33. Стојкићани, 7 кућа, насељени у Туфер Потоку, дошли из Рановца, славе Светог Николу.
34. Стојићани, 5 кућа, насељени у Туфер Потоку, дошли из Крајине, славе Михољдан.

Погодака: 957

Baneri